INSCRIPCIONS 2013


Inscripcions obertes dia 2 de setembre


Inscripcions via WEB

 http://www.chiprunning.es/cursa-9.phpInscripcions presencial:

 en ciclosport MOTA en passeig Valldaura 243

En cas de dubte consulteu al mail bttpolyb@gmail.com
10a PEDALADA DE BTT PER COLLSEROLA
Memorial Angel Abasolo
ACTES PATRONALS GUB 2/10/13
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ :                                  DORSAL: ___________

NOM I COGNOMS _____________________________________________
DNI ____________________  TF CONTACTE _______________________
HOME ______ DONA ______ DATA NAIXEMENT   __________________ LOCALITAT _______________________________CP ________________
E-MAIL ____________________________  ceGUB    SI______ NO ______
COS policia/bombers o CLUB________________________________________
Id.treballador públic Ajuntament de Barcelona________________________SIGNATURA         (OBLIGATÒRIA)
                  JUSTIFICANT DE PAGAMENT
NOM:

DATA:
10A PEDALADA DE BTT COLLSEROLA –ACTES PATRONALS GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA